การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Natural Gas

Natural Gas ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 19.75% จาก 5.625 ไปยัง 6.736 ในช่วง 4 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment