NEO chạm đường giá quan trọng

NEO đã phá vỡ 6.8500 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, NEO có thể tiến gần mức 6.6610 trong vòng 22 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment