การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EURCAD

EURCAD ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 3.67% จาก 1.34104 ไปยัง 1.39019 ในช่วง 25 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment