ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ EU Stocks 50

EU Stocks 50 กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 3971.7000 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก EU Stocks 50 ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 3971.7000 ภายใน 13 ชั่วโมงถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment