แท่งเทียน bearish รายวัน 4 แท่งติดต่อกันสำหรับ Japan 225

Japan 225 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 4 แท่งติดต่อกันจาก 28394.0000 ไปยัง 28010.0000 ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment