การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ General Electric

General Electric ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 36.15% จาก 64.73 ไปยัง 88.13 ในช่วง 46 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment