การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Stellar

Stellar ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 25.82% จาก 0.1131 ไปยัง 0.0839 ในช่วง 18 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment