การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Netherlands 25

Netherlands 25 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 8.06% จาก 660.95 ไปยัง 714.22 ในช่วง 17 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment