Cardano sắp bật lên hay bứt ra

Cardano đang hướng tới một đường của 0.3321. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Cardano có thể chạm mức 0.3321 trong vòng 10 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment