การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Coinbase

Coinbase ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 14.57% จาก 57.23 ไปยัง 48.89 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment