การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EURCAD

EURCAD ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 3.35% จาก 1.34104 ไปยัง 1.38596 ในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment