การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Dropbox Inc

Dropbox Inc ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 20.77% จาก 30.21 ไปยัง 24.49 ในช่วง 32 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment