ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Australia 200

Australia 200 กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 7181.0000 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Australia 200 ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 7181.0000 ภายใน 7 ชั่วโมงถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment