การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ USDNOK

USDNOK ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 6.35% จาก 10.579 ไปยัง 9.9071 ในช่วง 12 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment