OIL BRENT sắp bật lên hay bứt ra

OIL BRENT đang hướng tới một đường của 93.9200. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của OIL BRENT có thể chạm mức 93.9200 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment