การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Sweden 30

Sweden 30 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 13.15% จาก 1859.28 ไปยัง 2103.86 ในช่วง 30 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment