การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ USDDKK

USDDKK ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 3.89% จาก 6.414 ไปยัง 6.615 ในช่วง 27 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment