การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EU Stocks 50

EU Stocks 50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.69% จาก 3396.7 ไปยัง 3725.7 ในช่วง 28 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment