การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ BTCEUR

BTCEUR ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 25.8% จาก 21351.62 ไปยัง 15843.3 ในช่วง 6 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment