การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Bitcoincash

Bitcoincash ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 15.77% จาก 116.175 ไปยัง 97.855 ในช่วง 19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment