การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Hong Kong 50

Hong Kong 50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.17% จาก 15234.0 ไปยัง 16631.0 ในช่วง 4 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment