แท่งเทียน bearish รายวัน 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 5 แท่งติดต่อกันจาก 104.12 ไปยัง 90.82 ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment