การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ China A50

China A50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.53% จาก 11606.0 ไปยัง 12248.0 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment