แท่งเทียน bearish รายวัน 4 แท่งติดต่อกันสำหรับ Hong Kong 50

Hong Kong 50 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 4 แท่งติดต่อกันจาก 25578.0000 ไปยัง 24781.0000 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment