การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 10.36% จาก 156.44 ไปยัง 140.24 ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment