การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ China A50

China A50 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 11.86% จาก 13115.0 ไปยัง 11559.0 ในช่วง 27 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment