การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 9.89% จาก 102.4 ไปยัง 92.27 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment