การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Theta

Theta ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.86% จาก 1.136 ไปยัง 1.248 ในช่วง 14 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment