การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 3.14% จาก 278.37 ไปยัง 288.41 ในช่วง 5 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment