Sự khởi đầu có thể của xu hướng tăng trên NZDUSD

NZDUSD đã phá vỡ một đường của 0.5817. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của NZDUSD sẽ chạm 0.5850 trong vòng 15 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment