กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ General Electric?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 17.27% ของ General Electric จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 17 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment