การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Facebook

Facebook ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 28.98% จาก 137.33 ไปยัง 97.53 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment