NZDJPY chạm đường giá quan trọng

NZDJPY đã phá vỡ 85.2790 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, NZDJPY có thể tiến gần mức 86.0737 trong vòng 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment