การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.71% จาก 273.58 ไปยัง 289.19 ในช่วง 6 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment