การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Theta

Theta ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 6.51% จาก 0.999 ไปยัง 1.064 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment