การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Hong Kong 50

Hong Kong 50 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 16.24% จาก 18018.0 ไปยัง 15091.0 ในช่วง 21 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment