ใกล้จะเกิดการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญของ Airbnb

Airbnb กำลังเคลื่อนตัวไปยังเส้นของ 120.59 ซึ่งได้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากตำแหน่งนี้มาก่อนในอดีต ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านราคานี้หรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Airbnb ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังได้ว่าราคาจะไปที่ 120.59 ภายใน 7 ชั่วโมงถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment