Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên EURJPY

EURJPY đã phá vỡ một đường của 146.4540. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của EURJPY sẽ chạm 146.0563 trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment