Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên NEO

NEO đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Đầu và Vai. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của NEO sẽ chạm mức 7.7548 trong vòng 19 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và sau cùng sẽ bật lên giống như trong quá khứ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment