แท่งเทียน bullish รายวัน 6 แท่งติดต่อกันสำหรับ EURCAD

EURCAD ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 6 แท่งติดต่อกันจาก 1.3357 ไปยัง 1.3492 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment