การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ VeChain

VeChain ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.75% จาก 0.02156 ไปยัง 0.02323 ในช่วง 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment