การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ OIL WTI

OIL WTI ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 20.51% จาก 79.81 ไปยัง 92.72 ในช่วง 15 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment