การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EURUSD

EURUSD ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 2.87% จาก 0.95955 ไปยัง 0.99838 ในช่วง 8 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment