การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ S&P 500

S&P 500 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 6.44% จาก 3572.5 ไปยัง 3792.5 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment