การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Spain 35

Spain 35 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 3.73% จาก 9,126 ไปยัง 8,747 ในช่วง 10 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment