Cardano có thể chạm mức kháng cự

Cardano đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Cardano tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể chứng kiến nó chạm mức 0.4372 trong vòng 6 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment