การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ DOWJONES 30

DOWJONES 30 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 7.79% จาก 32401.8 ไปยัง 28728.6 ในช่วง 19 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment