การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Hong Kong 50

Hong Kong 50 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 12.49% จาก 20204.0 ไปยัง 17647.0 ในช่วง 35 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment