การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Apple

Apple ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 8.56% จาก 152.87 ไปยัง 140.74 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment