การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Boeing

Boeing ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 19.54% จาก 158.41 ไปยัง 127.57 ในช่วง 16 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment